تبلیغات
حـکمتــانه

حـکمتــانه

فراز اول

شنبه 3 دی 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

واجب الوجود مبدأ تمامی ممکنات است و مبدئیتش، مقتضی وجوبش می‌باشد و وجوبش مِن‌جمیع‌الجهات است. پس همچنان که جامع تمامی کمالات است، منشأ کمالات تمامی ماسوای خویش نیز هست که از این وجوب و مبدئیت به «الله» تعبیر می‌شود.

هر قیدی سبب تمایز مقیَّد خویش از سایر مقیَّدات است و هر صفتی، محدود‌کننده‌ی موصوف خود می‌باشد. پس هرقید و صفتی، «اسم» است زیرا اسم هم محدود‌کننده‌ی مسمّای خویش است. بنابراین هرآنچه که برای واجب الوجود ثابت می‌شود، اسم او تلّقی شده و هر محمولی که بر واجب تعالی حمل می‌گردد همان اسم اوست.

چون واجب الوجود غیر ندارد، اوصاف و اسماء او خارج از ذاتش بر او حمل نمی‌شود و نیز چون واجب‌تعالی بسیط است، یعنی مرکب نیست، پس اسماء حق تعالی جزء ترکیبی او نیستند بلکه اسماء و صفات او همان ظهورات اویند.[ شنبه 3 دی 1384 - 01:12 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| رضا جـعفری ] [عمومی , ] [+]

پنجشنبه 19 آبان 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم وتشکر

بعداز دو یا سه مرتبه تدریس و مباحثه ی بدایه الحکمه و نوشتن حاشیه وار بعضی از نکاتِ بنظر ضروری ، محبتهای دوستی صمیمی و دلنشین ، سبب خیری شد که آن توشته های سابق را با نکته های لاحق بگونه ای منظم و مرتب ، فراهم آورم و در این بلاگ جای دهم و همه اش را هدیه کنم به آقای مهدی نورصالحی که مانند دیگر دوستان بر بنده حقی ادا ناشدنی و لطفی ناگفتنی دارند

با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست

صدجان فدای یار نصیحت نیوش کن[ پنجشنبه 19 آبان 1384 - 08:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| رضا جـعفری ] [عمومی , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+ فراز اول
+

صفحات :